Preparaty VIMI produkowanę są zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.

Buttom fertilizers

Liquid fertilizers for aquariums without CO2
Liquid fertilizers for aquariums with CO2