ISO9001 ir ISO14001 standartai VIMI produktų gamyboje

Stengdamiesi pateisinti Jūsų pasitikėjimą, VIMI produktų gamyboje pradedame taikyti kokybės valdymo sistemą ISO 9001 bei аplinkos apsaugos vadybos sistemą ISO 14001.